Geschiedenis

In 1991 werd vanuit het IVN Amersfoort een cursus natuurfotografie gegeven door Wim de Lange in het Centrum voor Natuur en Milieu-Educatie, kortweg “CNME”, op Landgoed Schothorst.

Tijdens de laatste praktijkmiddag werd door een groep enthousiast geworden fotografen het idee opgepakt om door te gaan en met elkaar de natuur in te trekken en de opgedane kennis en kunde van het fotograferen in de praktijk te gaan toepassen.

In alle jaren sindsdien zijn er heel wat wisselingen in de samenstelling van deze groep geweest maar nog altijd gaat eens in de maand een stel enthousiastelingen op stap in de natuur in de omgeving van Amersfoort met een camera om de nek. Zoals al elders gemeld is deelname aan deze excursie open voor iedereen die zich wil toeleggen op het fotograferen van/in de natuur.

De werkgroep kent rond de twintig leden en uitbreiden van dit aantal is mogelijk. De enige voorwaarden zijn passie voor natuur en fotografie en lidmaatschap van het IVN.

Eens in het jaar wordt een grotere excursie gemaakt (dit is wel alleen voor leden van de werkgroep). Bestemming van deze trips waren onder meer de Blauwe Kamer (met een ontmoeting met Nico de Haan), de Campina-heide in Brabant en recent de Marker Wadden.

Sinds de Corona-epidemie is gestart met het via een digitaal vergaderplatform uitwisselen en bespreken van door de deelnemers ingezonden foto’s. Aan de hand van deze besprekingen vindt verdieping van de kennis van de fotografie en van de natuur plaats.

De werkgroep Natuurfotografie werkte regelmatig mee aan groene markten en andere IVN-activiteiten zoals een workshop voor de jeugdgroep.